USŁUGA OCHRONY OSÓB, OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO W GOLENIOWIE

USŁUGA OCHRONY OSÓB, OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO W GOLENIOWIE

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w systemie. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy dostępna jest na stronie https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning.

Link do postępowania:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=18316485  

Numer Postępowania:

ZP/1/TP/2021

Nazwa Postępowania:

USŁUGA OCHRONY OSÓB, OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO W GOLENIOWIE

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bezpośredniej ochronie fizycznej obiektów, osób i mienia sądu oraz sprawowanie ochrony poprzez system stałego monitorowania alarmowej instalacji włamaniowej, napadowej i pożarowej w budynkach Sądu Rejonowego w Goleniowie: • przy ul. Konstytucji 3Maja 45 w Goleniowie • przy ul. Kilińskiego 8 w Goleniowie

Tryb Postępowania:

Podstawowy art. 275 pkt 1

Rodzaj zamówienia:

Usługi społeczne

Numer ogłoszenia:

nr 2021/BZP 00135719/01

Waluta postępowania:

PLN

Kod CPV:

79710000-4 - Usługi ochroniarskie

Data ogłoszenia:

03-08-2021

Termin składania ofert:

11-08-2021 10:00:00

Termin otwarcia ofert

11-08-2021 11:00:00

Rejestr zmian dla: USŁUGA OCHRONY OSÓB, OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO W GOLENIOWIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2021-08-03 22:49:56
Publikacja w dniu:
2021-08-04 08:50:44
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2021-08-03 20:02:22
Publikacja w dniu:
2021-08-03 20:03:16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2021-08-03 19:59:29
Publikacja w dniu:
2021-08-03 20:00:57
Zmiany:
Podejrzyj