Wideokonferencje

Świadkowie, Biegli, Strony wezwani na termin posiedzenia mogą zrealizować stawiennictwo przy użyciu wideokonferencji.
W tym celu należy najpóźniej w terminie 5 dni przed planowanym terminem stawiennictwa należy zgłosić gotowość takiego uczestnictwa poprzez wysłanie wiadomości e-mail  zawierającej:  imię i nazwisko, nr telefonu, sygnaturę sprawy, termin wyznaczonego posiedzenia oraz oświadczenie o gotowości  stawiennictwa sądzie  w formie wideokonferencji na adres e-mail sekretariatu sądowego:

W ramach udostępnionej w sądach powszechnych infrastruktury technicznej umożliwiającej przeprowadzenie wideokonferencji, istnieje możliwość nawiązania połączenia przez dowolną osobę z własnego urządzenia poprzez wykorzystanie w tym celu dedykowanej aplikacji umożliwiającej nawiązanie takiego połączenia z sądem orzekającym (tj. aplikacja SCOPIA,JITSI).
SCOPIA jest aplikacją, która umożliwia uczestniczenie w wideokonferencjach z poziomu dowolnego komputera, tabletu lub smartfona z użyciem standardowego łącza internetowego. Instalacja oprogramowania do wideokonferencji na komputerze użytkownika odbywa się jednorazowo, automatycznie bez potrzeby posiadania uprawnień administratora. Po instalacji użytkownik łączy się do odpowiedniej wideokonferencji zainicjowanej przez sąd orzekający podając jej numer oraz PIN (dla konferencji zdefiniowanych jako konferencje z autoryzowanym dostępem).

Program należy pobrać ze strony: otwiera się w nowym oknie

https://vc.wroclaw.sa.gov.pl otwiera się w nowym oknie

Jitsi to dedykowny portal udostępniający bezpłane połączenia wideo - instrukcja użytkowania znajduje się w pliku do pobrania .


Infolinia dla obywateli


W ramach pomocy dla obywateli została uruchomiona specjalna telefoniczna linia wsparcia:

tel.: 71 748 96 00

oraz możliwość zgłaszania problemów drogą elektroniczną:

cpw@wroclaw.sa.gov.pl
 

Rejestr zmian dla: Wideokonferencje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2021-09-28 12:41:59
Publikacja w dniu:
2021-09-28 12:42:14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2021-09-28 12:31:56
Publikacja w dniu:
2021-09-28 12:36:35
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2021-09-28 13:09:30
Publikacja w dniu:
2021-09-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2021-09-28 12:40:04
Publikacja w dniu:
2021-09-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2021-09-28 12:40:04
Publikacja w dniu:
2021-09-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2021-09-28 12:40:04
Publikacja w dniu:
2021-09-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2021-09-28 12:40:04
Publikacja w dniu:
2021-09-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2021-09-28 12:40:04
Publikacja w dniu:
2021-09-28
Zmiany:
Podejrzyj