Aktualności

 • USTANOWIENIE DNIA 02 STYCZNIA 2024 ROKU DNIEM WOLNYM OD PRACY W SĄDZIE REJONOWYM W GOLENIOWIE.

  USTANOWIENIE DNIA 02 STYCZNIA 2024 ROKU DNIEM WOLNYM OD PRACY W SĄDZIE REJONOWYM W GOLENIOWIE
  ZARZĄDZENIE
  Prezesa Sądu Rejonowego w Goleniowie

  z dnia 12 października 2023 roku A-021-55/23

  w sprawie ustanowienia

  dnia 02 stycznia 2024 roku dniem wolnym od pracy

  w Sądzie Rejonowym w Goleniowie

  Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 117 ze zm.) oraz § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2514 ze zm.) w zw. z art. 130 § 2 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.)

  zarządzam, co następuje:

  § 1

  Ustanawiam dzień 02 stycznia 2024 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Goleniowie, w zamian za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2024 roku.

  § 2

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Goleniowie.

  Prezes Sądu Rejonowego w Goleniowie
  Aneta Iglewska-Wilczyńska

  Czytajwięcejo: USTANOWIENIE DNIA 02 STYCZNIA 2024 ROKU DNIEM WOLNYM OD PRACY W SĄDZIE REJONOWYM W GOLENIOWIE.
 • Zarz. PSR Nr 41.23

  Zarz. PSR Nr 41.23 dot. obsługi interesantów w dniu 14.08.2023

  Czytajwięcejo: Zarz. PSR Nr 41.23
Ostatnio dodane artykuły

Najczęściej czytane

Informacje

Sąd Rejonowy w Goleniowie

 

 • Biuro Obsługi Interesanta w sprawach karnych i pracy, tel. 91 48 07 646

ul. Konstytucji 3 Maja 45

72-100 Goleniów

 • Biuro Obsługi Interesanta w sprawach cywilnych i rodzinnych, tel. 91 48 07 748
ul. Kilińskiego 8

72-100 Goleniów

email: boi@goleniow.sr.gov.pl

 • Adres skrytki pocztowej Sądu Rejonowego w Goleniowie:
  /qn5b4ax75i/skrytka

 • Dane inspektora Ochrony Danych:
  Agnieszka Zientek-Wolska
  iod@comp-net.pl

Na skróty