Konta bankowe

Poniżej znajdują się numery kont bankowych Sądu Rejonowego w Goleniowie

Dochody budżetowe:

  • wpisy za sprawę,
  • opłaty i koszty sądowe,
  • grzywny.

NBP O/Szczecin

18 1010 1599 0057 7322 3100 0000

Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe oraz depozyty sądowe

należy wpłacać na konto: Szczegółowe informacje o numerach kont.

Zaliczki

  • na biegłych
  • na kuratorów
  • na ogłoszenia prasowe

NBP O/Szczecin

55 1010 1599 0057 7313 9800 0000

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

BGK

64 1130 1176 0022 2117 8920 0001

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2019-12-20
Publikacja w dniu:
2019-12-20
Opis zmiany:
dodanie załącznika
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2017-05-22
Publikacja w dniu:
2017-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2015-04-09
Publikacja w dniu:
2017-01-30
Opis zmiany:
b/d