Ośrodek Kuratorski

Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie rozpoczął swoją działalność w dniu 03 stycznia 2011 r. – początkowo miał siedzibę w Nowogardzie przy ulicy Wojska Polskiego 3. Z dniem 01 listopada 2013 r. Ośrodek Kuratorski został przeniesiony do Goleniowa, gdzie działa nadal. To najstarsza tego typu placówka znajdująca się na terenie Okręgu Szczecińskiego.

Obecna siedziba Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie mieści się w Goleniowie przy ul. Marii Konopnickiej 12 a.

 

Kadra Ośrodka Kuratorskiego:

·                 Kierownik: Kurator specjalista Mariusz Piotrowicz

·                 Wychowawcy: Kurator specjalista Tomasz Macul, Starszy kurator zawodowy Marzena Łuczak, kurator społeczny Zofia Machnicka.

 

Dni i godziny pracy Ośrodka Kuratorskiego: poniedziałek - czwartek, 14.30 – 19.30

 

Kontakt do siedziby Ośrodka Kuratorskiego:

·       Numer telefonu: 607 554 090 (telefon jest czynny w godzinach pracy ośrodka),

·       Adres e-mail:  mariusz.piotrowicz@goleniow.sr.gov.pl

 

Czym zajmuje się Ośrodek Kuratorski:

Prowadzi działalność resocjalizacyjną, wychowawczą, profilaktyczną, diagnostyczną                     i kontrolną. Jest to forma resocjalizacji otwartej w warunkach wolnościowych, nie rozdzielająca młodych ludzi z rodziną. Wręcz przeciwnie, starająca się włączać do współpracy rodziców/dziadków/wychowawców naszych podopiecznych, a czasami nawet ich rodzeństwo. Zależy nam aby nieletni skierowani przez Sąd czuli się tu dobrze i chcieli podjąć pracę nad zmianą swoich dotychczasowych nawyków.

Wychowawcy w naszym ośrodku posiadają różne umiejętności, w tym liczne szkolenia, dzięki czemu możemy pracować z młodzieżą różnymi metodami:

- zajęcia socjoterapeutyczne,

- zajęcia psychoedukacyjne,

- zajęcia korekcyjno - edukacyjne,

- zajęcia muzyczne,

- zajęcia sportowe,

- zajęcia kulinarne,

- zajęcia plastyczne,

- włączamy się w akcje społeczne,

- działamy ze środowiskiem lokalnym,

- pomagamy słabszym i potrzebującym

Forma oddziaływania metodą pracy indywidualnej lub w czasie zajęć grupowych zmienia system wartości młodego człowieka, umożliwia jego rozwój osobisty, stymuluje i motywuje go do zmiany postawy na społecznie akceptowaną. Wszystko to powoduje wzrost poczucia własnej wartości, odpowiedzialności za własne czyny i podejmowane decyzje, pozwala osiągać sukcesy osobiste.

Rejestr zmian dla: Ośrodek Kuratorski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2024-03-20 12:37:15
Publikacja w dniu:
2024-03-20 12:39:19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2024-03-20 12:42:30
Publikacja w dniu:
2024-03-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2024-03-20 12:42:30
Publikacja w dniu:
2024-03-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2024-03-20 12:42:30
Publikacja w dniu:
2024-03-20
Zmiany:
Podejrzyj