Zapytanie ofertowe na wynajem, instalację i serwis 2 sztuk samoobsługowych terminali płatniczych typu CAT

Sąd Rejonowy w Goleniowie zaprasza do skradania ofert - w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł prowadzonym poza ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zgodnie z ort. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp - na wynajem, instalację i serwis 2 szt. samoobsługowych terminali płatniczych typu CAT.

Rejestr zmian dla: Zapytanie ofertowe na wynajem, instalację i serwis 2 sztuk samoobsługowych terminali płatniczych typu CAT

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2021-08-17 09:54:03
Publikacja w dniu:
2021-08-17 09:54:51
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2021-08-16 12:13:57
Publikacja w dniu:
2021-08-16 12:15:43
Zmiany:
Podejrzyj