Biuro Obsługi Interesantów

Zadania Biur

Do zadań BOI należy w szczególności:

 •  Informowanie o: sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw oraz sygnaturach akt sprawy.

 • Wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów teleinformatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału.

 • Wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału.

 • Udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach, kancelariach komorniczych, adwokackich, radcowskich, notarialnych
  i instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka oraz informacji o numerach bankowych sądu.

 • Udostępnianie formularzy sądowych oraz wzorów pism sądowych.

 • Informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie do właściwych sal rozpraw.

 • Udostępnianie stronom i osobom uprawnionym akt spraw.

 • Informowanie stron o stanie i czynnościach podejmowanych w sprawach sądowych.

 • Udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

 • Obsługa interesantów zapewniona przez BOI nie zwalnia kierowników sekretariatów do udzielania informacji dotyczących prowadzonych postępowań.

 

Biuro Obsługi Interesantów w sprawach karnych i pracy mieści się na parterze budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 45.

tel. (91) 480-76-46

Biuro Obsługi Interesantóww sprawach cywilnych i rodzinnych mieści się na parterze budynku przy ul. Kilińskiego 8.

tel. (91) 480-77-48

Godziny przyjęć interesantów

 • poniedziałki od 7.40 do 18.00 przy czym:
  od 15:00 do 18:00 poszczególne sekretariaty, do których kierowane jest pismo w ramach pełnionego dyżuru
 • wtorek - piątek od 7:40 do 15:30

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2023-07-04 13:20:10
Publikacja w dniu:
2023-07-04 13:20:47
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2023-06-27 07:44:58
Publikacja w dniu:
2023-06-27 07:45:52
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2021-02-09 15:01:50
Publikacja w dniu:
2021-02-09 15:02:32
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2019-07-11
Publikacja w dniu:
2019-07-11
Opis zmiany:
dodanie informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2017-12-07
Publikacja w dniu:
2017-12-07
Opis zmiany:
aktu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2017-12-04
Publikacja w dniu:
2017-12-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2016-09-14
Publikacja w dniu:
2017-01-30
Opis zmiany:
b/d