Biuro Obsługi Interesantów

Zadania Biura

Biuro Obsługi Interesantów udziela w szczególności informacji o:

  • sposobach wszczęcia postępowania i dokumentach, które należy złożyć, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie id kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika z urzędu,
  • rodzajach i terminach środków zaskarżenia,
  • terminach i salach rozpraw,
  • o toku postepowania na podstawie systemu informatycznego,
  • udostępniania wniosków o wydanie orzeczenia,
  • w razie potrzeby Punkt Obsługi Interesantów pomoże skontaktować się z odpowiednim Sekretariatem Wydziału.

Biuro Obsługi Interesantów w sprawach karnych i pracy mieści się na parterze budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 45.

tel. (91) 466-74-46

Biuro Obsługi Interesantóww sprawach cywilnych i rodzinnych mieści się na parterze budynku przy ul. Kilińskiego 8.

tel. (91) 466-68-48

Godziny przyjęć interesantów

  • poniedziałki od 7.40 do 18.00 przy czym:
    od 15:00 do 18:00 poszczególne sekretariaty, do których kierowane jest pismo w ramach pełnionego dyżuru
  • wtorek - piątek od 7:40 do 15:30

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2017-12-07
Publikacja w dniu:
2017-12-07
Opis zmiany:
aktu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2017-12-04
Publikacja w dniu:
2017-12-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Goleniowie
Podpisał:
Radomir Marciniak
Opublikował:
Radomir Marciniak
Dokument z dnia:
2016-09-14
Publikacja w dniu:
2017-01-30
Opis zmiany:
b/d